Denne bog forklarer kortfattet nødvendigheden for korrekt indsamling og distribution af zakat. Samtidig bliver søjlen skitseret på en måde, der giver mening i det nuværende økonomiske miljø.